تفاهم = مهربانی

یادم هست آن شب وقتی از سر میز غذا بلند شدم، شنیدم مادرم بابت سوختگی برنج  از پدرم عذرخواهی می کرد.
هرگز جواب پدرم را فراموش نخواهم کرد که گفت: 
عزیزم من عاشق ته دیگ  خیلی برشته هستم.
همان شب، کمی بعد که رفتم بابام را برای شب بخیر ببوسم از او پرسیدم که آیا واقعاً دوست داشت که ته دیگ برنجش سوخته باشد؟
او مرا در آغوش کشید وگفت:
مامانت امروز روز سختی را گذرانده و خیلی خسته است بعلاوه، ته دیگ کمی سوخته هرگزکسی را نمی کشد!
زندگی مملو از چیزهای ناقص... و انسان هایی است که پر از کم و کاستی هستند. یکی از مهمترین راه حل ها برای ایجاد روابط سالم، مداوم و پایدار:
درک و پذیرش عیب های همدیگر و شاد بودن از داشتن تفاوت با دیگران است.
امروز دعایمان برای یکدیگر این باشد که یاد بگیریم  قسمت های خوب، بد و ناخوشایند زندگی خود را بپذیریم و با انسان ها رابطه ای داشته باشیم که در آن، برنج سوخته موجب قهر و دلخوری نشود.
این موضوع را می توان به هر رابطه ای تعمیم داد.
در واقع، تفاهم، اساس هر رابطه ای است،
هر رابطه ای با همسر یا والدین، فرزند یا برادر،خواهر یا دوست....
/ 16 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پویا

گیرم ... تمام این صفحه ها ... را ... هم عاشقانه نوشتم ... از ... این ستون ... تا ... آن ستون ... هیچ فرجی نخواهد شد ... وقتی ... که ... دلت برایم تنگ نمیشود ... . . عباس رزاقی [گل]

پویا

تا ... دست به قلم میبرم ... سراغ » تو « ... را ... میگیرند کلمات ... چه بنویسم ...? . . عباس رزاقی [گل]

پویا

آدمیان به لبخندی که بر لب می‌نشانند به احساس خوبی که برجا می‌نهند به دردی که از یکدیگر می‌کاهند، می‌ارزند..[گل]

پویا

زندگی! کلاهت را به هوا بیانداز … که من دگر جان بازی کردن ندارم! تو بردی …[گل]

پویا

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را؛ زیرا خوشی آن است که تو می خواهی؛ و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد ...[گل]

پویا

دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم نمی توانم بگویم مثل باد که نمی تواند حرف بزند یا درخت ها که خاموشند یا شکوفه های سیب . . . با این همه گلها می شکفند و درختها سبز می شوند و من هم به زندگی ادامه می دهم . . . چیستا یثربی[گل]

شاپرک

اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصمیم گیری های خودتان است... . برایان تریسی

پویا

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی، نمی توانم نفس بکشم! عجب نفس گیر است هوایِ بی توئی!

پویا

برای ِ زندگی نه ســـقــف می خواهم نه زمین ! نقــشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست...

پونه

_$$ __$$$ __$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$$'¤'¤'¤'¤&