خال هندو

مجادله در ادبیات بر سر یک خال:

۱- حافظ: 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را
—•—•—•—•—

۲- صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را 

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
—•—•—•—•—

۳- شهریار: 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را 

هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد 

نه چون صائب که میبخشد سر و دست و تن و پا را 

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

 نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را
—•—•—•—•—

۴- محمد عیادزاده:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

خوشا بر حال خوشبختش، بدست آوردْ دنیا را 

نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را 

مگر بنگاه املاکم؟ چه معنی دارد این کارا؟ 

و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلاً 

که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را 

نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را

فقط می خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را....

**********************************************

آفتاب نوشت:

امــــروز به پـایـان می رسـد از فردا برایــم چیزی نگــو !

مــن نمی گــویم " فردا روز دیــگری ست " فقــط می گــویم " تو روز دیــگری هســتی "

تــو فردایــی همــان که بایــد بخاطـــرش زنده بــمانمقلب

/ 58 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سهیلی

در مجلـــسِ عُشّـــاق، قراری دگــر است وین باده ی عشق را، خماری دگر است آن علـــم که در مدرســـه حاصــــل گـردد کاری دگر است و عشق کاری دگر است درود همکار عزیز....امیدوارم ایام به کامتان باشد.........

پــــــــویا

همیشه که شاد باشی ، نمیشود؟! همیشه که بخندی ، نمیشود؟! حس داری... دوست داری... آدم است دیگر ؛ دلش هم گاهی می گیرد.[گل]

نازنین

یه وقتا دلت طوری تنگ میشه ... که مغزت کاملا فلج میشه!!!! بدی هاش یادت میره! نامردیش یادت میره! بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره! وقتی با بی رحمی تنهات گذاشت یادت میره!!! فقط می گی خدایا !!! یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه ..

گیل مرد

تمام مطلب این پستت یه طرف... آفتاب نوشتت یه طرف... سلامت و شاداب باشی آفتاب عزیز[گل]

اشرف

عجب درگیری بین این شعرا رخ داده بوده ... راستش من که همه ی این شعر ها رو اولین باره که می بینم و میخونم.

پونه

باافتخارلینک شدید[گل]

فائزه

این پست خیلی بامزه بود...عجب ارزشی داره این خال فکر کنم باید برین عمل کنیم چارتا خال بیشتر بذاریم رو صورت

زارع

و اینم جواب مجید زارع: انوشه روح و معنا را به لبخند ترش بخشد جناب عاصف می بخشد شهنشاهی عالم را چنان حافظ ببخشد سرای پادشاهان را که گویی پادشاهی کرد تمــام مـلـک عالم را و یا آنکه میبخشد تن و دست و سر و پا را چـــنـان گـویـد کــه خــواهـد تـرک دنــــیـا را نه آن شاه و شهنشاهم نه قصد جان خود دارم نه بخشم روح و معنا را نه میبخشم بخارا را فقط گویم......... اگر آن دلبریزدی به دست آرد دل ما را به لبخند خشش بخشم تمام مهر عالم را سلام همشهری عزیز: موفق و پیروز باشی خیلی خشه وبلاگت