/ 20 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غریبه

زندگی جان ، عزیزم ! اگه افتخار میدی چند قدمی باهام راه بیا . . . بدو کوچولو[گل]

غریبه

ΩΘΞΨΓΔΦΛΣΔ به یک زبان باستانی نوشتم برا این بچه هه موش بخورتت [گل]

غریبه

من یه سری هدیه گرفتم . .. اما نمی دونم این ولنتاین كیه كه هدیه ها رو بدم بهش[قلب]

پویا

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست زندگی آب روان است روان میگذرد آنچه تقدیر من و توست همان میگذرد... .ولنتاین مبارک[گل]

ذکریا

عشق ، یک بار به بی چاره شدن می ارزد سفر از خویش به آواره شدن می ارزد ای زلیخا ! جگرت خون شد و نامت جاوید جگر این گونه به صد پاره شدن می ارزد همه گفتند هوس بازی و گفتی یوسف نازنین است به بدکاره شدن می ارزد دغل و ناکس و نا اهلم و لاقید و هنوز جست و جوی تو به مکاره شدن می ارزد کلماتم همه مجروح تو هستند ای عشق زخم خوردن به غزلواره شدن می ارزد دوست دارم که شکوفا بشوم قبل از مرگ اوج ، یک لحظه به فواره شدن می ارزد مرتضی پارسا ایام به کام [گل] خیلی جالب بودن. واقعا دنیای شیرینی دارن این کودکان

وخدایی که دراین نزدیکیست

اوچشم هایی را که به خیانت گردش می کند میداند واز آن چه درسینه ها پنهان است با خبر است.(غافر/19)

پویا

مثبت باشید! مهم نیست چه کسی شما را آزرده یاخردکرده است. مهم این است که چه کسی همیشه همراه شما بوده وباعث شده باز لبخند بزنید. [گل][گل][گل]

محدثه

آخی... چقدر نازن... مخصوصا اولیه دوستش میدارم

دخترغریبه

دلم... "کوچ" فریدون میخواهد... تا با " قایق سهراب"... بروم... " به هر آن کجا که باشد, به جز این سرا... سرایم... "[قلب]

دخترغریبه

دلتنگــــی پـیــچـیـــــــــده نـیـســتــــــــ . . . ! یــــکـــــــ دل . . . ! یــکـــــــ آســـــمـــــان . . . ! یــکـــ بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هـای تـــرکـــــــ خـــــــورده . . . ! بــه هـمــیـــن ســـــــادگـــــــی