سجده

یک دانشمند غیر مسلمان(از اروپا)تحقیقاتی انجام داده است، شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند:

با گذاشتن پیشانیتان  بر زمین، زمین امواج الکترومغناطیس مضر را تخلیه می کند. این شبیه اتصال ساختمان ها با زمین است تا وقتی احتمال برخورد سیگنال های الکتریکی(مانند رعد و برق) وجود دارد، امواج از طریق زمین تخلیه شود.

آنچه این تحقیق را بیش تر شگفت انگیز می کند، این است که بهتر است که پیشانیتان را بر خاک بگذارید!

و آنچه شگفت انگیز تر است اینکه بهترین راه که پیشانی خود را بر خاک بگذارید، حالتی است که رو به مرکز زمین باشید. چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد!!

و بیش تر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده است که شهر مکه مرکز زمین است و کعبه درست در مرکز زمین قرار دارد!!!

بنابراین سجده کردن درنماز، بهترین راه برای تخلیه سیگنال های مضر از بدن است...  

پیشانیت را بر خاک بگذار: ((سبحان ربی الاعلی وبحمده))

آفتاب نوشت:

طاعات وعبادات قبول باشه .

امیدوارم دوستان را ازدعای خیر فراموش نکرده باشید!!قلب

 

/ 35 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دلتنگی های من

اسم وبت خیلی قشنگه منو یاد سریال زیبای اسمان همیشه ابری نیست میندازه

محمد

کاش ما بنده های خدا وقتی چیزی مثل این رو میبینیم اعتقادمون کمی به خدا بیشتر بشه اما حیف

پــــــــویا

خدايا به داده و نداده و گرفته ات شكر: كه داده ات نعمت است؛ نداده ات حكمت و گرفته ات امتحان... [گل]

پــــــــویا

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم … بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم … بــرای تمـام … “دلــم میخواســـت” های … بی جواب مــانـده اش !! [گل]

صبور

ســـخت اســـت ، خیلــی ســخت ، وقتــی بدانــی او کجــای زندگــی تــوست ، ولــی ، ندانــی تــو کجــای زندگــی او هستــی ..

ویولون

√. כَر اطراف خانہ ے مـלּ آלּ کس کہ بہ כیوار فکر مے کنـכ ، آزاכ است ! آלּ کس کہ بہ پنجره .... غمگیـלּ ! و آלּ کس کہ بہ جستجوے آزاכے است ، میاלּ چار כیوارے نشستہ مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه-مے-روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ ...چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ.....مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ چنـכ قـכم .... حتے تو هم خستہ شـכے از این شعر حالا چہ برسـכ بہ او کہ .... نشستہ مے ایستـכ .... نـــــــہ ! .... افتاכ !

ساجده

سلام خیلی جالب بود .ممنونم[قلب][گل]

ساجده

دعا میکنم : زیر این سقف بلند ، روی دامان زمین ، هرکجا خسته شدی ، یا که پرغصه شدی ، دستی از غیب به دادت برسد . و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس وزندگی را دوست بداری با لبخندی زیبا به زندگی به اطرافیانت آرامش ببخشی[قلب]