بازی زندگی

 

کم کم در ﺑﺎﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ,ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ,
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ,ﻣﺜﻞ ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩﺳﺖ…
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ,
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ که ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﻔﺘﯽ ﻭ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ﻧﻤﺎﻧﯽ…
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ,
 ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﻮﺏ ﺳﺖ؛
ﺳﺎﯾﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺖ؛
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ,
ﺑﺮﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ…
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ
ﺧﯿﺎﻁ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺖ…
ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺭﺧﺘﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﯿﺎﻭﯾﺰﯼ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﺎﻧﯽ…
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ , ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ…
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ, ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺖ…

/ 94 نظر / 81 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پــــــــویا

غصه خوردن حرام است ... اگر ما فهمیدیم که جهان دار عالم اوست؛ دیگر چه غصه ای باید بخوریم! [گل]

پــــــــویا

اگر عاشق یک گل هستی ، نباید آن را بکنی ... چون گل از رشد کردن ، باز میماند و می میرد ... بنابر این اگر عاشـــــق گل هستی ، باید اجازه دهی گل رشد کند ... عشق مالکیت نیست .. عشـــــق ستـــــایش و قـــدردانی ســت ... ! "اوشو" [گل]

پــــــــویا

خدای من در این شب عزیز در این لیله القدر در شب ماتم و سوگ علی در این شبی که آسمانت نزول و فرود فرشتگان را دارد و دل با خود به آسمان می برند و دلها مست پروازند دست ما را هم بگیر خدای من دل ما را مهربان کن و آماده مهربانی چهره ما را به نور خودت ، آسمانی کن و گناهان ما را ببخش باران رحمتت را بر دل ما هم بریز خدای من ، به حق علی به حق زیباترین نام جهانت قدر ما را ، پر از خیر و ایمان بنویس [گل]

پــــــــویا

از بیابان بوی گندم مانده است عشق روی دست مردم مانده است باز هم یک روز طوفان می شود هر چه می خواهد خدا آن می شود می روم افتان و خیزان تا غدیر باده ها می نوشم از جوشن کبیر آب زمزم در دل صحرا خوش است باده نوشی از کف مولا خوش است فاش می گویم که مولایم علیست آفتاب صبح فردایم علیست هر که در عشق علی گم می شود مثل گل محبوب مردم می شود تا علی گفتم زبان آتش گرفت پیش چشمم آسمان آتش گرفت آسمان رقصید و بارانی شدیم موج زد دریا و طوفانی شدیم بغض چندین ساله ی ما باز شد یا علی گفتیم و عشق آغاز شد یا علی گفتیم و دریا خنده کرد عشق ما را باز هم شرمنده کرد یا علی گفتیم و گلها وا شدند عشق آمد قطره ها دریا شدند از سکوت و گریه سرشارم علی تا همیشه دوستت دارم علی.... محمود اکرامی فر

محمد

سلام نماز و روزه هاتون قبول باشه امیدوارم شاد و سلامت باشید وقت کردید به من هم سر بزنید

پــــــــویا

سر نخی از مویت افتاده به دستان پلیس حال می فهمد چرا این قتل ها زنجیره ای ست!! سجاد شهیدی[گل]

پــــــــویا

پروردگارا ! من به هر خیری که برایم بفرستی سخت نیازمندم ...[گل]

پــــــــویا

سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین آمدی سر به هوا چشم به راهم کردی ...... پانته آ صفایی[گل]

انسان

آره امان از طناب پوسیده