لبخند...

لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید.. خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند...!   

لبخند بزن: وقتی داری سرکارت میروی..خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار وشغل هستند. 

لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی.. خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج میکنند.  

 لبخند بزن: چون تو زنده ای وروزی داده میشوی وهنوزفرصت برای جبران مافات داری... مرده هایی هستندآرزوی بازگشت به زندگی رادارندتاعمل صالحی انجام بدهند..اما هیهات!    

لبخندبزن: چون تو"خدا"را داری و اورا می پرستی وازاو طلب کمک میکنی... کسانی هستندکه مقابل گاو سجده میکنند.   

لبخندبزن: چون "تو"خودت هستی..وخیلی ها آرزو دارند که چون"تو"باشند.     

لبخندبزن..و خدا راشاکرباش وقناعت پیشه کن وبر تقدیر و مقدرات راضی و تسلیم باش..وهمیشه فرهنگ لبخند را درمحیط زندگی خودت منتشرکن.

/ 47 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مريم

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند ! [گل]

پــــــــویا

امروز برایت اینگونه دعاکردم! خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او! پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش ! اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش ! و روزى پر برکت در زندگیش آمین[گل]

فرزانه

آدم ها گاهى گريه مى كنند نه به خاطر اينكه ضعيف هستند بلكه به اين خاطر كه براى مدتى طولانى قوى بوده اند .. { هرتا مولر }

سمیه

لبخند زمستان را از چهره ادمی دور می سازد شبتان اسمانی و زیبا سلام

امیــــــــد

روزهای سختی رو میگذرونم !!! وقتی که نیستی همه چیز تنگ میشود نفسم دنیایم دلم ![گل]

امیــــــــد

دارم از تــو حــرف می زنــم امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش… [گل]

صبور

برایت یک بغل گندم ، دلی خشنود از مردم برایت سفره ای ساده ، حلال و پاک و آماده برایت شور پاییزی ، که برگ غم فرو ریزی برایت یک غزل احساس ، دو بیتی های عطر یاس برایت هر چه خوبی هست ، دعا کردم دعا کردم

ویولون

هر جا آیه ای دعایی به دلت خورد ، بایست؛ مبادا یک وقت بگذاری و بروی ، صبر کن ؛ رزق معنوی خیلی مخفی تر از رزق مادی است ؛ یک نفر از دری ، دیواری می گوید و در حقیقت خداست که با زبان دیگران با شما حرف می زند …

جواد

سلام بسیار زیبا بود[لبخند]